Psykoterapi

Syftet med psykoterapi kan vara att bearbeta svårigheter men också att lära sig vem man är och hur det påverkar ens viktiga relationer.

Personlig utveckling

All personlig utveckling handlar om att lära känna sig själv bättre än tidigare. Våga se både sina styrkor och sina brister och lära av dem.

Personliga svårigheter

Alla drabbas vi av svårigheter i livet och ibland kan en professionell person vara just någon som kan hjälpa dig att komma vidare i livet.

Ledarskap

Konsten att utvecklas till en bra, kompetent ledare, är att lära känna sig själv. Inte alltid så lätt men nödvändigt om du ska leda människor.

Bildterapi

Bilden kommunicerar känslor och händelser i livet. Den kommer före den språkliga utvecklingen och kan vara ett sätt att förstå sig själv.

Handledning

När man arbetar med människor kan det vara bra att arbeta med sig själv i handledning. Jag erbjuder grupp-, ärende- och processhandledning.

Nyheter 

God Jul & Gott Nytt År!

Bildterapi

Referenser 

  • Det går att bli arg på henne. Hon tar det inte personligt utan det går att prata med henne om det som hänt. Hon straffar en inte utan lär en att vi alla är människor med fel och bra saker.

  • Inger är ärlig. Är hon trött säger hon det och använder det i samtalet. Trovärdigt.

  • Trots att hon inte själv arbetat som ledare så vet hon. Hon har lärt mig så mycket om att vara ledare.

  • Inger har räddat livet på mig. Hon skulle ha uttryckt det som att vi har gjort det tillsammans. Det gillar jag.

  • Jag vet inte vad jag skulle ha gjort om inte Inger funnits där, under hela processen. Jag utmanade henne med mina svårigheter, och hon stod kvar, när det brände som mest…

  • Hon är en trygg, humoristisk, öppen och jordnära person…

  • Hon är en trygg, humoristisk, öppen och jordnära person..

  • Inger är en trygg person, som finns där när det gäller…