I terapirummet 3

 

En inre resa

Psykoterapi kan liknas vid en slags inre resa där du tillsammans med en psykoterapeut försöker förstå, bearbeta dina inre begränsningar och tillgångar. Denna process brukar leda till ökat välbefinnande, förbättrade relationer och personlig mognad.

Du får samtala med en utomstående professionell person vilket ger andra möjligheter än hemmavid eller med vänner. Du får tillgång till en skyddad miljö och samtalen är skyddad av sekretess.

Välja psykoterapeut

Det är viktigt att du väljer en psykoterapeut som du känner att du kan föra goda konstruktiva samtal med. Oftast går personkemi före metoder.

Väljer du att samtala med en leg psykoterapeut är du skyddad och försäkrad om professionalitet.

Vilken terapiinriktning ska jag välja?

Det är lätt att känna sig vilsen i valet av metod eftersom det finns olika terapimetoder. Det beror på vilken slags person du är, vilka behov du har som får styra ditt val jämte personkemi.

Ett bra och informativt sätt är att leta på Internet. De vanligaste terapimetoderna är;

  • Psykodynamisk psykoterapi
  • Kognitiv terapi
  • Kognitiv beteendeterapi
  • Gestaltterapi