Existentiell inriktning-1

 

Olika livsteman

Inom den existentiella psykoterapin arbetar man utifrån olika livsteman:

  • Att finna mening, sammanhang och tillit.
  • Att skapa kärlek och undersöka vad kärlekens motpol är.
  • Att undersöka vad val, ångest och mod har för innebörd.

Den existentiella terapin fokuseras på:

  • Om liv och död och vår strävan att hålla oss vitala i varje skede av vårt liv.
  • Om hälsa och sjukdom och vårt förhållande till våra kroppsliga och mentala styrkor, svagheter och begränsningar.
  • Om våra relationer och vår kamp för att upphäva vår grundläggande ensamhet och skapa och vidmakthålla nära och intima relationer.
  • Om vår identitet och vår gradvisa ökade kunskap om oss själva.
  • Om mening och sammanhang kontra tomhet och meningslöshet i livet och om vår förmåga att hantera godhet och ondska.

”Den existentiella psykoterapin har som viktigt mål att hjälpa individen att lära av erfarenheten, göra upp med gamla, ibland naiva föreställningar om världen och om sig själv, och kunna gå vidare i livet. Det är en konst att kunna lägga saker bakom sig och gå vidare utan förbittring, nostalgi eller sorg som ej bearbetats.

Den ger den olyckliga, plågade människan möjligheter till ett nytt avstamp i livet, ger möjlighet till försoning med ett oblitt öde och hjälper individen att förstå sig själv bättre och få ny kraft att leva det bästa liv man förmår inom sina givna betingelser”.

Skrivet av Dan Stiwne. Se ”sällskapet för existentiell psykoterapi”, www.existens.nu