Psykodynamisk inriktning-1

 

Nya förhållningssätt till livet

Vi fokuserar på din inre värld i förhållande till dina relationer. Människan betraktas i ett historiskt sammanhang och i detta finns det en mening med hur du regerar.

Jobbet blir att försöka förstå hela ditt livssammanhang, bearbeta låsta eller omedvetna problem eller beteenden och hitta nya mer fungerande förhållningssätt till livet.

Hos många finns en rädsla för att terapeuten ska vara för tyst och inväntande och många förknippar psykodynamiskt inriktade terapier med att man fokuserar vid uppväxtåren och att man ser problem före lösningar.

Min metod

Jag är psykodynamiskt och analytiskt skolad. Jag är aktiv och lösningsfokuserad i terapirummet. Efter 30 år i terapirummet har mitt förhållningssätt blivit mer avslappnat och inte så fokuserat vid metoder. Att fånga det som är viktigt för den som kommer till mig att arbeta med ger oftast bäst resultat.