Tidsbegränsad inriktning

 

Fokus på ett tema/ problemområde under en begränsad tid.

Utgångspunkten är detsamma som i psykodynamisk psykoterapi. Denna metod handlar om att fokusera vid ett väl avgränsat livsproblem som man arbetar med under en begränsad och i förväg bestämt tid, men en början och ett slut. Tidsbegränsningen kan vara från 10 till 20 samtal. Metoden kräver att du för övrigt har ett välfungerande liv och mår övervägande bra.

Exempel på fokus: Specifik ångest, ex flygrädsla, övergivenhetsrädsla, kommunikationssvårigheter med tonåringen, förlust av arbete, separation etc.