Handledning

Att utvecklas

Att arbeta med människor är ofta ett stimulerande arbete men som kräver fortlöpande egenvård och egenutveckling. Handledning är ett sätta att ta hand om sina egna reaktioner, utveckla sig själv och sitt professionella förhållningssätt. Det är också ett sätt att skydda sig själv mot hälsofarlig stress.

Jag handleder både individuellt och i grupp med olika fokus:

  • Ärendehandledning
  • Processinriktad handledning
  • Teamhandledning
  • Lösningsfokuserad handledning