Vad jag kan hjälpa till med

Psykoterapi

Syftet med psykoterapi kan vara att bearbeta svårigheter men också att lära sig vem man är och hur det påverkar ens viktiga relationer.

Personlig utveckling

All personlig utveckling handlar om att lära känna sig själv bättre än tidigare. Våga se både sina styrkor och sina brister och lära av dem.

Personliga svårigheter

Alla drabbas vi av svårigheter i livet och ibland kan en professionell person vara just någon som kan hjälpa dig att komma vidare i livet.

Ledarskap

Konsten att utvecklas till en bra, kompetent ledare, är att lära känna sig själv. Inte alltid så lätt men nödvändigt om du ska leda människor.

Bildterapi

Bilden kommunicerar känslor och händelser i livet. Den kommer före den språkliga utvecklingen och kan vara ett sätt att förstå sig själv.

Handledning

När man arbetar med människor kan det vara bra att arbeta med sig själv i handledning. Jag erbjuder grupp-, ärende- och processhandledning.