Psykoterapi

En inre resa

Psykoterapi kan liknas vid en slags inre resa där du tillsammans med en psykoterapeut försöker förstå, bearbeta dina inre begränsningar och tillgångar. Denna process brukar leda till ökat välbefinnande, förbättrade relationer och personlig mognad.

Du får samtala med en utomstående professionell person vilket ger andra möjligheter än hemmavid eller med vänner. Du får tillgång till en skyddad miljö och samtalen är skyddad av sekretess.

Välja psykoterapeut

Det är viktigt att du väljer en psykoterapeut som du känner att du kan föra goda konstruktiva samtal med. Oftast går personkemi före metoder.

Väljer du att samtala med en leg psykoterapeut är du skyddad och försäkrad om professionalitet.

Vilken terapiinriktning ska jag välja?

Det är lätt att känna sig vilsen i valet av metod eftersom det finns olika terapimetoder. Det beror på vilken slags person du är, vilka behov du har som får styra ditt val jämte personkemi.

Ett bra och informativt sätt är att leta på Internet.
De vanligaste terapimetoderna är;

 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Kognitiv terapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Gestaltterapi

Psykodynamisk inriktning

Nya förhållningssätt till livet

Vi fokuserar på din inre värld i förhållande till dina relationer. Människan betraktas i ett historiskt sammanhang och i detta finns det en mening med hur du regerar.

Jobbet blir att försöka förstå hela ditt livssammanhang, bearbeta låsta eller omedvetna problem eller beteenden och hitta nya mer fungerande förhållningssätt till livet.

Hos många finns en rädsla för att terapeuten ska vara för tyst och inväntande och många förknippar psykodynamiskt inriktade terapier med att man fokuserar vid uppväxtåren och att man ser problem före lösningar.

Min metod

Jag är psykodynamiskt och analytiskt skolad. Jag är aktiv och lösningsfokuserad i terapirummet. Efter 30 år i terapirummet har mitt förhållningssätt blivit mer avslappnat och inte så fokuserat vid metoder. Att fånga det som är viktigt för den som kommer till mig att arbeta med ger oftast bäst resultat.

Existentiell inriktning

Olika livsteman

Inom den existentiella psykoterapin arbetar man utifrån olika livsteman:

 • Att finna mening, sammanhang och tillit.
 • Att skapa kärlek och undersöka vad kärlekens motpol är.
 • Att undersöka vad val, ångest och mod har för innebörd.

Den existentiella terapin fokuseras på:

 • Om liv och död och vår strävan att hålla oss vitala i varje skede av vårt liv.
 • Om hälsa och sjukdom och vårt förhållande till våra kroppsliga och mentala styrkor, svagheter och begränsningar.
 • Om våra relationer och vår kamp för att upphäva vår grundläggande ensamhet och skapa och vidmakthålla nära och intima relationer.
 • Om vår identitet och vår gradvisa ökade kunskap om oss själva.
 • Om mening och sammanhang kontra tomhet och meningslöshet i livet och om vår förmåga att hantera godhet och ondska.

Tidsbegränsad inriktning

Fokus på ett tema/ problemområde under en begränsad tid.

Utgångspunkten är detsamma som i psykodynamisk psykoterapi. Denna metod handlar om att fokusera vid ett väl avgränsat livsproblem som man arbetar med under en begränsad och i förväg bestämt tid, men en början och ett slut. Tidsbegränsningen kan vara från 10 till 20 samtal. Metoden kräver att du för övrigt har ett välfungerande liv och mår övervägande bra.

Exempel på fokus:

Specifik ångest, ex flygrädsla, övergivenhetsrädsla, kommunikationssvårigheter med tonåringen, förlust av arbete, separation etc.