Personliga svårigheter

Ett förhållningssätt

Alla drabbas vi någon gång under livet av personliga svårigheter och kan då behöva någon att samtala med förutom familj och vänner.

Att samtala med någon professionell innebär att du inte behöver belasta dina nära alltför mycket. Hos en psykoterapeut får du möjlighet att arbeta igenom dina svårigheter, hjälp att förstå samband, dina och andras del i det som sker och arbeta fram förhållningssätt som ska hjälpa dig att förhålla dig till det som sker inom dig och i relationer till din omgivning.

Till en viss nivå är stress en bra drivkraft men när din kropp börjar ge ifrån sig signaler är det ett tecken på att du gått för långt. De flesta av oss vet när vi passerat gränsen för vad som är sunt men ändå fortsätter vi som ingenting. Det svåraste är att förändra sina beteendemönster och attityder men det går om du börjar ta dig själv på allvar.

Jag arbetar både individuellt och i grupp.

Är ibland nödvändigt när relationer inom familjen sätts på prov t ex i samband med olika livskriser.

Kriser hör livet till och drabbar oss alla förr eller senare. En krisreaktion kan utlösas av både inre och yttre händelser. Att bearbeta kriser leder oftast till att man växer som människa på ett eller annat sätt.

Många av oss drabbas någon gång under livet av depressivitet och depression. Det är inte alltid så lätt att själv avgöra om man är deprimerad och därför är det bättre att söka hjälp innan man går ner sig alltför djupt.

Oavsett om du behöver äta medicin eller inte så når man bäst resultat genom att också gå till en legitimerad psykoterapeut.

Är i grunden en sund reaktion men när den ökar i intensitet och övergår i pank är det lätt att rädslan för nya panikångestattacker tar överhanden.

Att samtala med en psykoterapeut kan ge dig verktyg att hantera ångesten och lära dig att det är du som styr före den.

Självkänsla handlar om hur du uppfattar dig som den människa du är. Utifrån en existentiell utgångspunkt handlar sökandet efter det sanna självet om att skapa mening i tillvaron, att förstå livet.

Självbild, självkänsla och självförtroende bör väga jämt i en vågskål. Våra självbilder styr självkänslan och arbetet blir att restaurera för en stabilare grund.

Det är ofta en lång och smärtsam process att prata om och bearbeta sexuella övergrepp. Sök hjälp i stället för att skämmas över något som inte är ditt fel.