Tjänster

Se dig själv – så ser du andra – så får du

Det ligger något i det,  om vi ser oss själva så kan vi se andra bättre. Och då får vi mer från vår omgivning.

Jag arbetar med den du är i relation till andra människor. Hur du för det första ska bli mer medveten om hur du själv reagerar i relationer och hur du ska kommunicera med andra, hitta lösningar i svåra situationer.

Självmedvetenhet

Oavsett om det är i en privat eller professionell situation så står du själv i fokus. Självmedvetenhet är nyckeln till förändring. Då kan du också reflektera över interaktioner med andra människor. Det går sällan att förändra andra, men du kan förändra dig själv. Här kommer jag in med min erfarenhet sedan trettio år av att möta människor som vill förändra något i sina liv.

Yttre påverkan

Du kan komma till mig om du är utsatt av yttre påverkan. Det kan vara kriser i livet. Separationskriser, kriser med sina barn, övergrepp, hot,  etc. Du kan också komma till mig om du mår dåligt. Det kan röra sig om olika reaktioner som depression, ångest, utbrändhet etc.

Inger Thurfjell

Jag är utbildad socionom, är legitimerad psykoterapeut och går för närvarande bildterapiutbildningen i Umeå.

Tjänster för privatpersoner och företag