Bildterapi

Att förstå sig själv

Det handlar inte om att vara duktig eller om att vara konstnärligt lagd, bildterapi är ett sätt att kommunicera med sig själv, och förstå sig själv.

När ord inte räcker till

Bilden kommer före språket i vår utveckling och det kan vara ett sätt att nå erfarenheter/känslor som vi inte har ord för. Har du erfarenhet av trauma kan bilden hjälpa dig att sätta ord på det som tidigare har varit för smärtsamt att uttrycka.

Jag har arbetat med bild i terapi under ett flertal år och nu går jag bildterapiutbildningen i Umeå för att själv bli bättre att arbeta med bild i terapirummet.