Personlig utveckling

Lyssna inåt

Vår utveckling pågår under hela livet och det är aldrig försent att vidareutveckla sig.

Personlig utveckling förutsätter att du vågar lyssna inåt, värdera och granska det du upptäcker hos dig själv. Vi får lära oss att ge konstruktiv feedback till andra men glömmer ofta bort att göra det till oss själva. Att utvecklas handlar mindre om att bli mer lyckad och mer om att skapa en realistisk bild av sig själv.

Individsamtal

Samtal som rör existentiella områden. Hur vi skapar mening och balans i tillvaron.

Gruppsamtal

Det krävs inga förkunskaper. Syftet är att kombinera andra verktyg med samtal och nå fler nyanser och nå andra rum än de som enbart samtal ger. Att arbeta i grupp ger ofta många fler verktyg och erfarenheter att bygga sin egen utveckling på.

Sekretessen är viktig och det brukar aldrig vara några problem för alla i en grupp att vara mån om tystnadsplikten.