Om

Inger Thurfjell

Efter 15 år inom vuxenpsykiatrin startade jag mitt företag 1998. Att få följa med på människors resor från en hamn till en ny därifrån de på egen hand fortsätta resan utan mig som medresenär en viktig utgångspunkt i mitt arbete.

Som socionom har jag ett helhetstänkande där individers utveckling hela tiden står i ett samspel med sin omgivning. I terapeutrollen ser jag till individers inre utveckling. Som konstnär använder jag de konstnärliga teknikerna som ytterligare ett mentalt rum där det finns utrymme att utveckla sig själv.

I mitt projekt ”Livsberättelser” kan skrivande och reflekterande samtal utgöra en grund för att komma i kontakt med sin historia som ytterligare en väg att lära känna sig själv bättre.

När det gäller min egen utveckling ägnar jag mig åt att försöka skapa balans i mitt liv. Jag mediterar varje dag, simmar, ägnar mig åt konst och att umgås med människor jag tycker om. Jag är en hundmänniska som finner umgänget med hundarna som avkopplande och som får mig ut i naturen.


Socionom (Examen 1983), Umeå Universitet/ Umeå


Leg psykoterapeut (Examen 2002), Umeå Universitet/Umeå


Konstnär (Examen 2008), Sunderby folkhögskola/ Luleå


Handledarkurs i grupphandledning hos Birgitta Larsen, socionom och leg psykoterapeut.


”Tvärvetenskaplig klinisk vägledningsgrupp” där metoden var ”rollspel Eva Dalsgaard Axelsen.


Går fn bildterapiutbildningen vid Umeå Universitet.


Skapande svenska A, 2008, Luleå Tekniska Universitet


Skapande svenska B, 2009, Luleå Tekniska Universitet


Kvinnors identitetsutvecling/könspecifik personligetsterori, 4 kurser med Patricia K Frithiof


RPC riksföreningen psykoterapicentrum.
Sällskapet för existentiell psykoterapi www.existens.nu

Apoteket
Banverket
Bodens kommun
DynaMate AB
Ericson AB
Faick Health Care
Falu kommun
Ferruform AB
F-21
FMLOG
Furunäsets hotell och konferens
H&M
Hushållningssällskapet
I 19
Kommunförbundet
LKAB
LRF Konsult AB
Luleå domkyrkoförsamling
Luleå tekniska universitet
Luleå kommun
M.C.C/Kiruna
NLA Global Medical Support AS/Oslo
NLL
Röda korset
SAMHALL AB
Skandia Lifeline
SOS Alarm
Step In
Svenska Rygginstitutet
TBV/ Stockholm
Telia
TietoEnator Telecom Consultants AB
Trygghetsstiftelsen
Trygg Hansa
TV 4 Norrbotten
Räddningstjänsten